REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY

W SKLEPACH STACJONARNYCH SILESIA JEANS SP. Z O.O.

§ 1.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady obowiązujące w sklepach stacjonarnych Silesia Jeans Sp. z o.o. (zwanych dalej „Sklepem” lub „Sklepami”).

§ 2

 1. Płatności za zakupy Klient może dokonać jedynie w polskiej walucie.

 2. Płatności kartą realizowana jest w walucie karty wg kursu określonego przez operatora płatności elektronicznych E-Service S.A.

 3. Możliwe są także płatności dokonywane za pomocą Karty Podarunkowej Silesia Jeans Sp z o.o.

 4. Torby wielokrotnego użytku – objęte są opłatą w wysokości 0,49 zł doliczaną do paragonu.

§ 3.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa towar zakupiony w Sklepie Stacjonarnym nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem wypadków wadliwości towaru). Firma Silesia Jeans Sp z o.o wychodząc naprzeciw klientom umożliwia zwrot towaru na określonych zasadach :

  1. wymiana lub zwrot może nastąpić do 7 dni roboczych od daty zakupu;

  2. zwrot towaru dokonywany jest wyłącznie na kartę podarunkową, przez zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny poprzez wydanie Konsumentowi karty podarunkowej Sprzedawcy [szczegóły w Regulaminie Zwrotu na Kartę];

  3. umożliwiamy wymianę na inny, jednak nie gwarantujemy dostępności rozmiarów i asortymentu;

  4. podstawą do zwrotu lub wymiany jest Paragon lub Faktura VAT, a w wypadku płatności kartą także Paragon wydruk potwierdzający dokonanie płatności;

  5. towar do zwrotu lub wymiany musi posiadać nienaruszone metki i oznaczenia producenta lub sprzedawcy;

  6. towar nie może posiadać jakichkolwiek oznak użytkowania.

 2. Zwrotowi nie podlega:

  1. bielizna (w tym majtki, skarpetki, i inne);

  2. towar zakupiony na szczególnych warunkach, w tym między innymi towar uszkodzony lub towar na który udzielono rabatu uwidocznionego na paragonie;

  3. towar zakupiony w trakcie akcji promocyjnej po terminie trwania akcji;

  4. towar z naruszonymi metkami lub oznaczeniami producenta lub sprzedawcy;

  5. towar posiadający oznaki użytkowania.

§ 4.

  1. W przypadku reklamowania towaru podstawą do reklamacji jest dowód zakupu w postaci Paragonu, Faktury Vat, wydruku z terminala płatniczego.

  2. Towar dostarczony do reklamacji, ze względów sanitarnych, musi być czysty, wyprany. W przeciwnym wypadku sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji.

  3. W przypadku płatności kartą zwrot ceny za uznaną reklamację dokonany będzie na tę samą kartę, z której została dokonana płatność.

  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

  5. Sprzedawca przyjmuje i rozpatruje wszelkie reklamacje dotyczące jakości towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

§ 5.

 1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy lub w drodze elektronicznej (e-mail) na adres reklamacje@silesiajeans.pl.

 2. Z Regulaminem można zapoznać się w Sklepach oraz na stronie silesiajeans.pl.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 do odwołania.

 

©2022 Silesia Jeans - All Rights Reserved.