REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY

W SKLEPACH STACJONARNYCH SILESIA JEANS SP. Z O.O.

§ 1.

Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady obowiązujące w

   sklepach stacjonarnych Silesia Jeans Sp. z o.o. (zwanych dalej „Sklepem” lub „Sklepami”).
§ 2

1.Płatności za zakupy Klient może dokonać jedynie w polskiej walucie.

2.Płatności kartą realizowana jest w walucie karty wg. kursu określonego przez operatora płatności elektronicznych E-Service S.A.

3.Możliwe są także płatności dokonywane za pomocą Karty Podarunkowej Silesia Jeans Sp.zo.o

4.Torby wielokrotnego użytku – objęte są dodatkową opłatą w wysokości 1 zł, doliczaną do paragonu za zgodą klienta.

§ 3.

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa towar zakupiony w Sklepie stacjonarnym nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem wypadków wadliwości towaru). Firma Silesia Jeans Sp zo.o wychodząc naprzeciw klientom umożliwia zwrot towaru na określonych zasadach :

  1.wymiana lub zwrot może nastąpić do 7 dni roboczych od daty zakupu;

  2.zwrot towaru dokonywany jest wyłącznie na kartę podarunkową, przez zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny poprzez    wydanie Konsumentowi karty podarunkowej Sprzedawcy     [szczegóły w Regulaminie Zwrotu na Kartę];

  3.umożliwiamy wymianę na inny towar, jednak nie gwarantujemy dostępności rozmiarów i asortymentu;

  4.podstawą do zwrotu lub wymiany jest Paragon lub Faktura VAT, a w wypadku płatności kartą także Paragon wydruk       potwierdzający dokonanie płatności;

 5.towar do zwrotu lub wymiany musi posiadać nienaruszone metki i oznaczenia producenta lub sprzedawcy;

 6.towar nie może posiadać jakichkolwiek oznak użytkowania.

2.Zwrotowi nie podlega:

 1.bielizna (w tym majtki, skarpetki, i inne);

 2.towar zakupiony na szczególnych warunkach, w tym między innymi towar uszkodzony lub towar na który udzielono rabatu uwidocznionego na paragonie;

 3.towar zakupiony w trakcie akcji promocyjnej po terminie trwania akcji;

 4.towar z naruszonymi metkami lub oznaczeniami producenta lub sprzedawcy;

 5.towar posiadający oznaki użytkowania.                                                                      

§ 4.

1.W przypadku reklamowania towaru podstawą do reklamacji jest dowód zakupu w postaci Paragonu, Faktury Vat, wydruku z terminala płatniczego.

2.Towar dostarczony do reklamacji, ze względów sanitarnych, musi być czysty, wyprany. W przeciwnym wypadku sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia i przyjęcia reklamacji.

3.W przypadku płatności kartą zwrot ceny za uznaną reklamację dokonany będzie na tę samą kartę, z której została dokonana płatność.

4.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

5.Sprzedawca przyjmuje i rozpatruje wszelkie reklamacje dotyczące jakości towarów zgodni z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

§ 5.

1.Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy lub w drodze elektronicznej (e-mail) na adres reklamacje@silesiajeans.pl.

2.Z Regulaminem można zapoznać się w Sklepach oraz na stronie www.silesiajeans.pl.

3.Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r do odwołania.

©2024 Silesia Jeans - All Rights Reserved.