Praca Silesia Jeans

 

 

W tym dziale znajdują się aktualne oferty pracy w naszej firmie. Prosimy wysyłać CV na adres e-mail podany na grafice powyżej.

 

Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych, jest Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Rynek 19, 41-400 Mysłowice, kontakt pod adresem na adres: rekrutacja@silesiajeans.pl. Dane osobowe podane w oparciu o art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (czyli takie jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c RODO, a jeżeli zastaną przez kandydata wyrażone zgody na przetwarzania danych osobowych innych niż określone w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, to dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zostaną usunięte po jego zakończeniu. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, jego dane będą przetwarzane przez okres 1 roku. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kandydat może w każdej chwili wycofać, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych kandydat podaje dane osobowe inne niż określone w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, np. swój nr telefonu, adres e-mail bądź zdjęcie, powinien w swoim CV zawrzeć następującą klauzulę zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

 

Jeżeli kandydat chce, żeby podane przez niego dane zostały wykorzystane w przyszłych rekrutacjach powinien w swoim CV zawrzeć następującą klauzulę zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

 


 

       


       

      ©2024 Silesia Jeans - All Rights Reserved.